Dobrý den!
NEMOHU JIŽ ČEKAT NA VAŠE ZPRÁVY! VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ A MY SE S VÁMI CO NEJDŘÍVE SPOJÍME.
Vyberte soubor

V rámci plnění platných předpisů k ochraně osobních údajů vás informujeme, že vaše osobní údaje budou zpracovány společností G’S ESPAÑA S.L, vystupující ve funkci správce. Účelem zpracování je správa požadavků o informace docházejících prostřednictvím internetových formulářů a sociálních sítí. Dále vás informujeme, že s výjimkou zákonné povinnosti nebo vašeho výlučného souhlasu nepostoupí G’S ESPAÑA S.L vaše údaje třetím osobám.

Máte právo získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje ve společnosti G’S ESPAÑA S.L zpracovány. V případě jejich zpracování máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nepřesných údajů nebo na výmaz svých dat, pokud již nejsou potřebná, jakož i všechna ostatní práva upravená v uvedených předpisech, a to způsobem, který je vysvětlen v dodatečných informacích. Uvedená práva za podmínek stanovených příslušným předpisem můžete uplatnit ve společnosti G’S ESPAÑA S.L, tel. +34 968188600, e-mail: protecciondedatos@gsgrupo.com.

Na stejných kontaktních údajích si můžete rovněž vyžádat další a podrobné informace o našich zásadách ochrany osobních údajů. Dále máte možnost přečíst si naše dodatečné informace o našich internetových stránkách a uplatnit svá práva prostřednictvím našeho formuláře týkajícího se práv.

Polabska Zelenina
Prerov nad Labem s.r.o.
289 16 Prerov nad Labem 412